تصویری از چهره‌ی بیژن با پس‌زمینه‌ی طبیعت

کیفیتی که شما را
شگفت‌زده خواهد کرد!

من یا مسئولیتی رو نمی‌پذیرم یا اگه پذیرفتم به بهترین شکل ممکن انجامش میدم. وقتی با من کار کنید همیشه مطمئن هستید که پروژه‌ها با بهترین کیفیت و در زمان مقرر انجام میشن.

شروع یک همکاری خاطره‌انگیز
 

مهارت‌های فنی

تسلط کامل

 • Angular
 • React
 • Sass
 • Next.js
 • Ant Design
 • Material UI
 • Swagger
 • JavaScript
 • TypeScript
 • Highcharts
 • Docusaurus
 • JWT
 • GSAP
 • Git
 • GitHub

تسلط کافی

 • Node.js
 • C#
 • Python
 • PostgreSQL
 • MongoDB
 • MySQL
 • Postman
 • Jest
 • Cypress
 • Storybook
 • jQuery
 • Azure
 • Jira
 • Confluence
 • Trello

سابقه استفاده

 • ASP.NET Core
 • NGINX
 • xUnit.net
 • Entity Framework Core
 • Prisma
 • Gulp.js
 • Mapbox
 • Elasticsearch
 • Kibana
 • Puppeteer
 • RxJS
 • Redux
 

مهارت‌های نرم

 

سوابق شغلی

 

پروژه‌ها

 
 

تماس با من